• 26.05.2024 08:26

На Ніжинщині чоловіка відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти Covid-19

Пн, 26 Вересня в 21:48

Серед маси судових справ ниж­чеописана заслуговує на увагу тим, що в аналогічному положенні може опинитися багато читачів. Бо за ві­йною ми якось забули про ненави­сний коронавірус, об який зламано чимало списів. Ця історія почалася у першій по­ловині лютого, коли художнього керівника Новомлинівського будин­ку культури Височанської сільської ради Володимира Сороку керівни­цтво ознайомило з наказом про від­сторонення його від посади, до того ж — без збереження заробітної пла­ти. Причина цього на Борзнянщині, мабуть, ще не зустрічалася: відсут­ність у чоловіка щеплення проти Covid-19.

Звісно, той висловив незгоду з цим наказом і звернувся до суду з позовом, у якому просить визнати незаконним та скасувати зазначе­ний наказ, зобов’язавши Височанську сільську раду виплатити йому заробітну плату за час незаконного відсторонення від роботи.

Позивач пояснює, що робото­давець доводив до нього докумен­ти про необхідність обов’язкового профілактичного щеплення від Covid-19, але він відмовився їх під­писувати, вважаючи незаконними. До цього часу художній керівник працю­вав на пів ставки зі змінним графі­ком роботи, у період дії карантину та до початку відсторонення за до­рученням керівництва виконував певні свої посадові обов’язки дис­танційно. Відстороненим від роботи він був і на 1 березня, навіть після змін у законодавстві, пославшись на неактуальність даного питання в період воєнного стану. Володимир Сорока також просить поновити йому тримісячний термін звернення до суду, який пропущений ним із по­важних причин через воєнний стан.

Борзнянський суд спочатку від­мовив позивачу у задоволенні по­зову: представник відповідача у судовому засіданні позовні вимоги не визнала й просила в їх задово­ленні відмовити за їх безпідставніс­тю, пояснюючи, що відсторонення позивача від роботи провели у від­повідності до вимог чинного зако­нодавства та практики Європей­ського суду з прав людини, оскільки той у визначений строк не провів обов’язкового профілактичного ще­плення від Covid-19, не надав від­повідна підтверджуючих докумен­тів, хоча протипоказань до цього не мав. Крім цього, Володимир Сорока не зазначив іще одного відповідача — відділ культури, молоді та спорту, який саме і є роботодавцем, має статус юридичної особи і, відповід­но, код за ЄДРПОУ.

Та Володимир Сорока подав но­вий позов, де вже належно вказав суб’єктний склад відповідачів. І суд дійшов висновку, що за вказаних обставин вимоги Сороки про ви­знання незаконним та скасування наказу про відсторонення його від роботи є обґрунтованими. А поси­лання представника відповідачів у судовому засіданні на практику Європейського суду з прав людини у контексті виправдання їх дій при відстороненні позивача від роботи не заслуговують на увагу, так як не стосуються до спірних право­відносин. Крім того, як у наведених відповідачами прикладах судової практики ЄСПЛ, так і в інших ви­падках, Європейський суд дотриму­ється послідовної практики, за якою обмеження прав особи справді до­пускається, але будь-які втручання мають бути виправданими, здій­снюватися виключно відповідно до закону і мати на меті законні цілі.

Не будемо зупинятися на всіх поясненнях суду від 08.07.2022 — вони мають чималий обсяг і стосуються дотри­мання Конституції і законодавства України, у тому числі Постанов і підзаконних актів. Суд урахував усі обставини й вирішив, що позов Володимира Сороки підлягає задо­воленню в повному обсязі: наказ про відсторонення його від роботи визнано незаконним, зарплата за період відсторонення від роботи повинна бути виплачена повністю.

Апеляцію, судячи, з відомостей по справі № 730/184/22 на сайті Судова влада України, відповідачі не подавали, а отже рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

Насамкінець хочеться зверну­ти увагу читачів, кому доведеться складати судовий позов: уважно оформляйте
документи, правильно вказуйте позивачів. Урешті-решт справа завершилася на користь чо­ловіка, але це забрало ще деякий час. Тому, мабуть, варто звертати­ся за допомогою до юристів.

Джерело: газета “Вісті Борзнянщини” від 25.08.2022, Сергій БЛИЗНЮК

gorod.cn.ua

Схожі записи

На Ніжинщині жінка хотіла «грошову допомогу», натомість втратила 30 000 грн
У Ніжині великодні дарунки отримали діти з інвалідністю
У Ніжині горів житловий будинок: рятувальники виявили загиблу жінку та врятували дитину

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *